Βασικά στοιχεία του ινστιτούτου


Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Πηλίου ανήκει στον κλάδο των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών.

διαβάστε αναλυτικά


Νομικό καθεστώς, ημερομηνία σύστασης, ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης


Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Πηλίου ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2001 με έδρα την Αργαλαστή Πηλίου, ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία.

διαβάστε αναλυτικά


Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής (Οργανόγραμμα Νομική μορφή)


Η οργανωτική δομή του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Πηλίου είναι η ακόλουθη:

διαβάστε αναλυτικά


Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων


Οι κυριότερες δραστηριότητες της εταιρίας είναι:

διαβάστε αναλυτικά