Τριτογενής τομέας


Ο τριτογενής τομέας στην περιοχή του Πηλίου περιλαμβάνει κυρίως τις υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού.

διαβάστε αναλυτικά