Παραδοσιακά προϊόντα Πηλίου


Το πιο γνωστό τοπικό προϊόν του Πηλίου είναι το τσίπουρο.

διαβάστε αναλυτικά