Η οικονομία του Πηλίου Ιστορικά


Κατά την Τουρκοκρατία στα περισσότερα χωριά του Πηλίου παρατηρείται μια ασυνήθιστη οικονομική άνθιση για την εποχή.

διαβάστε αναλυτικά