Χλωρίδα


Οι διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες του Πηλίου αποτελούν την αιτία για την βιοποικιλότητα που παρατηρείται στο όρος.

διαβάστε αναλυτικά