Υδάτινοι πόροι


Στο Πήλιο δεν υπάρχουν μεγάλα ποτάμια. Αντίθετα υπάρχουν διάσπαρτα ρέματα και πολυάριθμες πηγές με κατάλληλο νερό για άρδευση και ύδρευση.

διαβάστε αναλυτικά