Προστατευόμενες Περιοχές


Οι προστατευόμενες περιοχές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 1.Σε εκτεταμένες προστατευόμενες περιοχές με εθνική σημασία 2.Σε ορισμένες περιοχές ή αξιοθέατα.

διαβάστε αναλυτικά