Σπήλαια - Πετρώματα


Τα σπήλαια που καταγράφονται στην περιοχή αποτελούν σημαντικό φυσικό πόρο του Πηλίου τα οποία όμως, εξαιτίας του υψηλού κόστους μετατροπής τους σε επισκέψιμα, δεν έχουν αξιοποιηθεί τουριστικά.

διαβάστε αναλυτικά