Πολιτιστικό Ίδρυμα "Γ. Αγγελίνης - Πία Χατζηνίκου"


Το Κοινωφελές Πολιτιστικό Ίδρυμα "Γ. Αγγελίνης - Πία Χατζηνίκου" με έδρα το χωριό Χόρτο του Δήμου Αργαλάστης, ιδρύθηκε το 1984 από την Πία Χατζηνίκου-Αγγελίνη.

διαβάστε αναλυτικά